Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dokonanie analizy możliwości zmiany organizacji ruchu lub zmiany lokalizacji parkingu przy targowicy miejskiej

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Żychlin, p. Grzegorz Ambroziak
data wpływu: 2020-05-08, data przekazania: 2020-05-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał, Krzysztof Klimczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy Żychlin, p. Grzegorz Ambroziak

Wydział merytoryczny: Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-05-19