Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Stan techniczny urządzeń filtrujących zamontowanych na kominie w Żychlinie

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Żychlin
data wpływu: 2021-04-02, data przekazania: 2021-04-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał, Krzysztof Klimczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy Żychlin, p. Grzegorz Ambroziak

Wydział merytoryczny: Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-04-09